Projekt wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

w ramach:

Priorytetu IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach

Dzia艂ania 9.1. Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako艣ci us艂ug edukacyjnych 艣wiadczonych w systemie o艣wiaty

Podzia艂ania 9.1.2. Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w z grup o utrudnionym dost臋pie do edukacji oraz zmniejszanie r贸偶nic w jako艣ci us艂ug edukacyjnych

Tytu艂 projektu:聽 Wsparcie na starcie

Informacje o Projekcie

Okres realizacji od 1 czerwca 2010 r. do 31 marca 2012 r.

Warto艣膰 projektu - 386 103,82 z艂

Wnioskowane dofinansowanie - 386 103,82 z艂

Celem g艂贸wnym projektu:

jest osi膮gni臋cie przez 360 uczni贸w i uczennic nowych umiej臋tno艣ci dokonywania 艣wiadomych wybor贸w dotycz膮cych dalszej 艣cie偶ki edukacyjnej i zawodowej w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2012 r.

Cele szczeg贸艂owe projektu:

1.聽 udoskonalenie聽 umiej臋tno艣ci rozpoznawania w艂asnych zainteresowa艅, predyspozycji

2. udoskonalenie聽 umiej臋tno艣ci analizowania aktualnych potrzeb rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zawody, osi膮gania wiedzy w zakresie mo偶liwo艣ci kszta艂cenia si臋 w zawodach deficytowych, rozpoznawania 艣wiata zawod贸w, zada艅 zawodowych i kwalifikacji zawodowych

3. udoskonalenie umiej臋tno艣ci pozyskiwania, selekcjonowania i analizowania wiedzy z zakresu orientacji zawodowej za pomoc膮 technik informacyjnych

4. zdobycie umiej臋tno艣ci wsp贸艂tworzenia przy pomocy doradcy zawodowego Indywidualnego Planu Dzia艂ania

Dzia艂ania

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl 20 godzin szkole艅 dla 360 uczni贸w i uczennic.

Tematyka obejmuje zasad臋 r贸wno艣ci szans i p艂ci oraz 4 modu艂y:

  • Poznaj samego siebie

  • Rola pracy w 偶yciu cz艂owieka

  • Potrzeby rynku pracy

  • Baza informacyjna dla poradnictwa zawodowego

  • Planer kariery edukacyjnej i zawodowej

Uczestnicy projektu b臋d膮 r贸wnie偶 obj臋ci indywidualn膮 rozmow膮 doradcz膮 (150 godzin na ca艂y projekt) przeprowadzon膮 przez doradc贸w zawodowych 艁CDNiKP w O艣rodku Doradztwa Zawodowego.

Projekt jest skierowany do uczni贸w i uczennic Publicznego Gimnazjum nr: 10, 14, 20, 22 i 33 w 艁odzi.

We wst臋pnym etapie projektu zostanie przeszkolonych 15 nauczycieli i nauczycielek wy偶ej wymienionych gimnazj贸w w celu przeprowadzenia zaj臋膰 ze swoimi uczniami.

szkolni trenerzy